Keressen bizalommal: +36 70/458-2230

Teljes kivitelezés, felújítás

Manapság egyre többen döntenek úgy, hogy saját kezükbe veszik az irányítást és elkezdik intézni a szennycsatorna bekötésével, ügyintézésével kapcsolatos teendőket, mely elsőre bonyolultnak és hosszadalmas procedúrának tűnhet, ám ha végigolvassuk a következő teendőket, sokkal tisztábban fogjuk látni ezzel kapcsolatban a dolgokat.

Szennycsatorna bekötése, ügyintézése

A szennyvízhálózatra történő csatlakozás a víziközmű-szolgáltató működési területén, kétféle módon történhet

1. Egyrészt a megrendelő/igénylő által terv szerinti kivitelezésben megvalósuló bekötővezetékkel,
2. Másrészt a szennyvízcsatorna törzshálózati építése során kiépített bekötővezetékre csatlakozással.

Az eljárási folyamat a következő

1. A megrendelő/igénylő által terv szerinti kivitelezésben megvalósuló bekötéshez a megrendelő/igénylő csatlakozási igénybejelentő nyomtatványt kap az üzemigazgatósági ügyfélszolgálati irodákban.

2. A kitöltött megrendelővel/igénybejelentővel, és az arra jogosult tervező által elkészített tervdokumentációval, a megrendelő/igénylő a bekötés kivitelezéséhez és üzembe helyezéséhez kéri a víziközmű-szolgáltató hozzájárulását.

3. A megrendelő/igénylő megépített bekötővezeték esetén csatornarákötési kérvénnyel kéri a víziközmű-szolgáltatót a szennyvízcsatorna bekötés átvételére.

4. Az szennyvízbekötési megrendelő/csatlakozási igénybejelentő nyomtatvány kiállításának helyességét – tartalmi és formai szempontból – az átvevő ellenőrzi.

5. A bekötővezeték megépítését a megrendelő/igénylő végzi vagy végezteti, és telefonon, vagy személyesen bejelenti az ügyfélszolgálati irodában. Üzemelő kényszeráramoltatású szennyvíz törzshálózatba a szennyvíz-bekötővezeték csatlakoztatását kizárólag a víziközmű-szolgáltatóvégezheti, illetve végeztetheti.

6. A bejelentéstől számított nyolc napon belül a víziközmű-szolgáltató biztosítja a helyszíni szemlét, illetve a műszaki felügyeletet, az árjegyzékben megállapított költség ellenében.

A tisztítóakna vagy –nyílás kialakítására vonatkozó előírások


1. A csatlakozó házi szennyvízhálózatot a szennyvíz összetételének ellenőrzésére alkalmas aknával vagy tisztítónyílással kell kialakítani.

2. A szennyvíz-bekötővezeték fogyasztó felőli végpontjára az ingatlan határától számított 1 m-en belül tisztítónyílást vagy tisztítóaknát kell kialakítani.

3. A házi bekötőcsatornák anyaga lehetőleg KGPVC cső legyen.
A bekötőcsatornák lejtése legalább 100/00 (1 %, méterenként 1 cm) és legfeljebb 200/00 (2 %, méterenként max. 2 cm) lehet. A műanyag tisztítónyílás minimum 150/150/150 mm-es lehet.

4. A tisztítóakna lehet előre gyártott beton vagy műanyagakna, vagy helyszíni betonozással készült akna.
5. A szennyvíz-bekötővezetéken át történő szennyvíz- vagy csatornába kerülő csapadékvíz-visszaáramlás miatt az ingatlanon vagy az azon lévő épületben bekövetkező elöntések megakadályozását szolgáló műszaki védelem kialakítása az ingatlan tulajdonosának a feladata.

6. A gravitációs rendszerű szennyvíz-törzshálózat üzemeltetője az ingatlan előtt húzódó szennyvíz-törzshálózat fedlapszintje feletti szifonszinttel rendelkező lefolyókba jutó szennyvíz károkozás nélküli elvezetését biztosítja. Az ingatlan előtt húzódó szennyvíz-törzshálózat fedlapszintje alatti szifonszinttel rendelkező lefolyók esetén az ingatlantulajdonosnak visszaáramlást gátló szerelvény beépítésével kell biztosítani az elöntés elleni védelmet.